Home PageWarunki zamówieniaSposoby i koszty dostawy

Sposoby i koszty dostawy

1.    Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki pocztowej za pośrednictwem
Dostawcy, Poczty Polskiej.
2.   Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej jest realizowana do 5 dni
roboczych:

a)   od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru
formy płatności za pobraniem;

b)   od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku
wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.

Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych
od pracy.

3.   Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

4.   Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient,
są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

5.   Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez
Klienta u Sprzedawcy. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na
stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez
Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej),
w wyznaczonym punkcie Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez
administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

Koszt przesyłki 16 PLN