Home PageWarunki zamówieniaFormy płatności

Formy płatności

1.   Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a)   gotówką – płatność (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę, za pośrednictwem  Poczty Polskiej

b)   przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c)   kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie

internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.

2.   W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy

Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

– imię i nazwisko albo firmę Klienta,

– numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

77 1090 1476 0000 0001 3091 8351

Bagsi Wiktoria Saradżiszwili

ul. Sosnowa 12

62-025 Siekierki Wielkie

3.   Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy

odbiorze osobistym przez Klienta w wyznaczonym punkcie. Sprzedawca poinformuje o

wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

4.   Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do

momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.