Home PageSklepPolityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez Bagsi Wiktoria Saradżiszwili z siedzibą w Siekierkach Wielkich (62-025) przy ul. Sosnowej 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców numerem 001025593/2015 , NIP 7791253556, REGON 361927119 („Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

                                                                    §1. Definicje

Administrator – oznacza Bagsi Wiktoria Saradżiszwili z siedzibą w Siekierkach Wielkich (62-025),

ul. Sosnowa 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 001025593/2015 ,

NIP 7791253556, REGON 361927119, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: sklep.bagsi.pl
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

                                                 §2.Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

                                           §3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b)  analiz i badań oraz audytu oglądalności – w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) świadczenia usług reklamowych

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych

c) świadczenia usług reklamowych

§4.Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

                                                   §5.Ochrona danych osobowych

Administratorem  danych osobowych  Użytkownika przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Bagsi Wiktoria Saradżiszwili, zwany dalej: „Administratorem”. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-025 Siekierki Wielkie, ul. Sosnowa 12 i e-mail: bagsi@bagsi.pl lub telefonując pod numer: +48 509 408 061.

Podstawą prawną przetwarzania  danych jest umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem jako kupującym a Administratorem jako sprzedawcą, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek złożenia zgodnych oświadczeń woli przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i dla wykonania której przetwarzanie  danych Użytkownika jest niezbędne.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Dane Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. od dnia zawarcia Umowy maksymalnie przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z zawartą Umową.

Administrator przekaże dane Użytkownika odbiorcom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie dostarczania przesyłek (poczta, firmy kurierskie) i operatorom płatności oraz innym dostawcom usług,uczestniczącym w realizacji umowy

Administrator nie zamierza przekazywać tych danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o  Twoje dane osobowe  Administrator nie będzie podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji,w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

                          §6. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.